>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารกับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป
 
ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26 Submitted by admin on พฤ, 2011-09-01 16:44. โครงการอนุบาลดวงประทีป | ประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 น้องๆ อนุบาลดวงประทีปได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การทหาร) รุ่นที่ 26 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 15 นาย นำโดย พ.อ. พงศ์วิชญ์ คงทน ประธานฯ รุ่นที่ 26 , น.ท.หญิง กิ่งมณี อุดมสิรินกร ผู้ติดต่อประสานงาน มาทำกิจกรรมกับมูลนิธิฯ โดยการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก มอบอุปกรณ์กีฬา และมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อ เครื่องขยายเสียง โดยการต้อนรับของคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ คณะครูและพี่เลี้ยงของอนุบาลดวงประทีป       วันที่ : 25/01/2555

อ่าน 5965 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็กๆ กับการแสดงของชาวอาทิตย์อุทัย
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูงานมูลนิธิฯ
 ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ให้การต้อนรับนักการศึกษามาเลเซีย
 นาวิกโยธินอินเดียมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดวงประทีป ปีที่ 2
 โรงเรียนเสนาธิการทหารกับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound