>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สส. Neyagawa จากญี่ปุ่นมาวาดรูปยักษ์กับเด็กๆ
 

สส.จังหวัด Neyagawa มาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ

| วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 สส.จังหวัด Neyagawa จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 16 ท่าน ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรม
ของมูลนิธิดวงประทีป และร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีขนาดใหญ่  พร้อมกันได้มอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกร์กรสำหรับวาดภาพ
ให้กับเด็กๆ ด้วย

  วันที่ : 10/04/2555

อ่าน 1337 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มหาวิทยาลัยมิชิแกนก็มาเยี่ยมมูลนิธิฯ
 สส. Neyagawa จากญี่ปุ่นมาวาดรูปยักษ์กับเด็กๆ
 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 โรงเรียนเสนาธิการทหารกับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป
 นักศึกษา ม.เกษตรดูงานที่ดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound