>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • นาวิกโยธินอินเดียมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดวงประทีป ปีที่ 2
 

นักการศึกษามาเลเซียมาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ 

      

  เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 มูลนิธิดวงประทีปได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำคณะ 
  ผู้บริหารของสำนักงานวิจัยและวางแผนทางการศึกษา(EPRD:Educational Planning and Research 
  Division) กระทรวงการศึกษาของประเทศมาเลเซีย และนักศึกษาของสำนักงานฯ จำนวน 12 คนเข้าเยี่ยมชมและ
  ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในชุมชนคลองเตย ซึ่งนักการศึกษาของประเทศมาเลเซียมีความสนใจใน
  เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสอาทิ เด็ก เด็กยาไร้ เด็กพิการ เป็นต้น  ซึ่งในการนี้ ศ.นพ. สันต์ หัตถี
  รัตน์ ประธานมูลนิธิฯให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนกับกลุ่มนักการศึกษากลุ่มนี้อย่างเป็นกันเองวันที่ : 25/01/2555

อ่าน 1918 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 นักศึกษา ม.เกษตรดูงานที่ดวงประทีป
 มหาวิทยาลัยมิชิแกนก็มาเยี่ยมมูลนิธิฯ
 นักศึกษาจากประเทศเกาหลีมาดูงานด้านการศึกษา
 ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ให้การต้อนรับนักการศึกษามาเลเซีย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound