>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คนจนปันน้ำใจสู่ชาวพม่า
 

คนจนปันน้ำใจสู่ชาวพม่า

 

ชาวชุมชนแออัดจากหลายพื้นที่ร่วมกันบริจาคข้าว ปลา อาหาร แห้ง เพื่อช่วยเหลือพระ ชาวพม่าที่ออกมาเรียนร้องประชาธิปไตย ในพม่า

ไฟล์แนบ ขนาด
คนจนปันน้ำใจสู่ชาวพม่า.pdf 320.75 KB

วันที่ : 08/06/2563

อ่าน 820 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 แม่วัยทีนช่วยแม่วัยทีน
แม่วัยทีนช่วยแม่วัยทีน
  รางวัลฮีโร่ สิทธิเด็กแห่งทศวรรษ ปี 2553 เนลชัน แมนคาร่า และกราซ่า มาเซล ได้รับคะแนนสูงสุด ครูประทีปติด 1 ใน 13 ฮีโร่ สิทธิเด็ก
 รางวัลฮีโร่ สิทธิเด็กแห่งทศวรรษ ปี 2553 เนลชัน แมนคาร่า และกราซ่า มาเซล ได้รับคะแนนสูงสุด ครูประทีปติด 1 ใน 13 ฮีโร่ สิทธิเด็ก
 ลดภาวะติดเตียงให้น้อยลงพิมพ์ชื่อหัวข้อ
ลดภาวะติดเตียงให้น้อยลงพิมพ์ชื่อหัวข้อ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound