>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พี่ๆ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาทำกิจกรรมกับน้องๆ
 

พี่ๆ จากมหาวิทยาศรีปทุมมาทำกิจกรรมกับน้องๆ

  | พี่ๆนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจำนวน 7 คน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการจิตอาสา "เพื่อแบ่งปันความสุขให้น้องผู้ด้อยโอกาส" ได้นำตุ๊กตาหมีมามอบให้น้องๆเด็กๆอนุบาลดวงประทีป
ณ มูลนิธิดวงประทีป เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553โดยมีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ

วันที่ : 25/01/2555

อ่าน 5412 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นาวิกโยธินอินเดียมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดวงประทีป ปีที่ 2
 นักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาก็มาเยื่อนดวงประทีป
 ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ให้การต้อนรับนักการศึกษามาเลเซีย
 พี่ๆ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาทำกิจกรรมกับน้องๆ
 เด็กๆ กับการแสดงของชาวอาทิตย์อุทัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound