>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูงานมูลนิธิฯ
 

อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูงานมูลนิธิฯ

  |

                
 

 


 

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำนักศึกษาจำนวน 35 คน ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน ชมกิจกรรมมูลนิธิดวงประทีปการสอนโดยระบบมอลเทสซอรี่ การแสดงของโครงการนิทานคาราวาน

 


 

 


 

 และฟังบรรยายสภาพพื้นที่ในชุมชนคลองเตยตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ความเป็นมาของมูลนิธิดวงประทีป โดยมีประธานมูลนิธิดวงประทีป คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะให้การต้อนรับวันที่ : 25/01/2555

อ่าน 2511 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สส. Neyagawa จากญี่ปุ่นมาวาดรูปยักษ์กับเด็กๆ
 นาวิกโยธินอินเดียมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดวงประทีป ปีที่ 2
 ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ให้การต้อนรับนักการศึกษามาเลเซีย
 พี่ๆจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมอบความสุขให้น้องๆในชุมชน
 นักศึกษาจากประเทศเกาหลีมาดูงานด้านการศึกษา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound