>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็กไทยคว้ารางวัลเขียนภาษาญี่ปุ่น
 

เด็กไทยคว้ารางวัลเขียนภาษาญี่ปุ่น

4 เด็กด้อยโอกาสไทยคว้ารางวัลเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยภู่กันจีน

ไฟล์แนบ ขนาด
เด็กไทยคว้ารางวัลเขียนภู่กันญี่ปุ่น.pdf 664.54 KB

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 585 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พลิกชีวิต"น้องนาง" สร้างความมั่นใจ
พลิกชีวิต
 175 ปี สัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
175 ปี สัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
 โครงการบ้านมั่นคงกับชุมชนหลังสน.เก่าประเวช
โครงการบ้านมั่นคงกับชุมชนหลังสน.เก่าประเวช
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound