>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เอดส์เรื่องใกล้ตัว
 

เอดส์เรื่องใกล้ตัว

 

เอดส์เรื่องใกล้ตัวหากไม่ป้องกัน

ไฟล์แนบ ขนาด
เอดส์เป็นเรื่องใกล้ตัว.pdf 1.15 MB

วันที่ : 23/07/2561

อ่าน 1122 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดโลกทรรศ์ให้เด็ก 400 คน
เปิดโลกทรรศ์ให้เด็ก 400 คน
 นางเป๋อคนจนที่ไม่จนน้ำใจ
นางเป๋อคนจนที่ไม่จนน้ำใจ
 คุณยายกุหลาบ หญิงชราผู้ประทังชีวิตเพียงลำพัง
คุณยายกุหลาบ หญิงชราผู้ประทังชีวิตเพียงลำพัง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound