>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เรียนรู้ไอที... แก้จน
 

เรียนรู้ไอที... แก้จน

เรียนไอทีไปทำไม...

ไฟล์แนบ ขนาด
เรียนรู้ IT แก้จน.pdf 40.31 KB

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 885 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คนจนปันน้ำใจสู่ชาวพม่า
คนจนปันน้ำใจสู่ชาวพม่า
 สังคมน่าอยู่ของยายกุหลาบ
สังคมน่าอยู่ของยายกุหลาบ
 ความฝันของอัญชิญฐา ทองสุข
ความฝันของอัญชิญฐา ทองสุข
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound