>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชน 3 ชายแดนใต้
 

เยาวชน 3 ชายแดนใต้

เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้มาคลองเตย

ไฟล์แนบ ขนาด
เยาวชน3 ชายแดนใต้.pdf 534.27 KB

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 966 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คุณยายกุหลาบ หญิงชราผู้ประทังชีวิตเพียงลำพัง
คุณยายกุหลาบ หญิงชราผู้ประทังชีวิตเพียงลำพัง
 ครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียง
ครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียง
 จุดยืน.....
จุดยืน.....
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound