>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอบ้านให้หนูด้วย
 

ขอบ้านให้หนูด้วย

ขอบ้านให้หนูด้วย

ไฟล์แนบ ขนาด
ขอบ้านใหม่ให้หนูด้วย.pdf 2.38 MB

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 502 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ยายเขียด ที่ข้าพเจ้ารู้จัก
 เรียนรู้ไอที... แก้จน
 ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย
 เปิดโลกทรรศ์ให้เด็ก 400 คน
 ลูกหลง ควันหลงวันสงกรานต์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound