>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนสาธารณภัยทำเครื่องเล่นสนามพัฒนาสู่งานอาชีพ
 

เยาวชนสาธารณภัยทำเครื่องเล่นสนามพัฒนาสู่งานอาชีพ

เยาวชนสาธารณภัยทำเครื่องเล่นสนามพัฒนาสู่งานอาชีพ

ไฟล์แนบ ขนาด
เยาวชนบรรเทาสาธารณภัยทำเครื่องเล่นสนามพัฒนาสู่อาชีพ.pdf 229.34 KB

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 666 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บ้านใหม่ ชีวิตใหม่ของป้านันทา สามารถ
บ้านใหม่ ชีวิตใหม่ของป้านันทา  สามารถ
 พิธีมอบรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ประจำปี 2552 (ปีที่ 3)
พิธีมอบรางวัล
 คนจนปันน้ำใจสู่ชาวพม่า
คนจนปันน้ำใจสู่ชาวพม่า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound