>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตามเสด็จเส้นทางรันทด
 
ตามเสด็จเส้นทางรันทด


 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมราษฎร และพระราชทานข้าวสารคุณพุ่มกับผ้าห่มหนึ่งใจเดียวกัน ในมูลนิธิ มิลาเคิลออฟไลฟ์ (Miracle of Life) ณ ชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 17.30 น.  การเสด็จคลองเตยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5  ซึ่ง ราษฎรผู้ยากไร้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงห่วงใยประชาชน และขอน้อมรับพระเมตตาเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
 


 และในโอกาสเดียวกันพระองค์ทรงพระเมตตาให้เยาวชนต้นแบบของชุมชนทั้ง 9 คนเข้าเฝ้าเพื่อฉายพระฉายาลักษณ์เป็นที่ระลึก และบนเส้นทางตามเสด็จในครั้งนีมีชีวิตคนยากไร้มากมายหลายชีวิตที่เฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างเนื่องแน่น หลายชีวิตเหล่านี้ล้วนเป็นชีวิตที่ยากลำบากตกทอดมายังลูกหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะกรรมเก่า แต่เพราะพวกเขาเหล่านี้ขาดโอกาสจากสังคม จึงต้องทุกข์ยากสะสมตกเป็นมรดกชั่วลูกหลาน ซึ่งมูลนิธิฯ ขอนำบทชีวิตของผู้คนเหล่านี้มาเผยแผ่เพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงความทุกข์ยากของผู้คนในสังคมเมืองอีกแง่มุมหนึ่ง ตามตรอกซอกซอยที่ทรงย่างก้าว ข้าฯ ขอตามเสด็จเส้นทางรันทด  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ยากไร้ได้พบแสงสว่างแห่งความหวังต่อไป

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1290 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ทางเลือก ทางรอดของคนจนเมือง
ทางเลือก ทางรอดของคนจนเมือง
 ฟื้นฟูกำลังกาย เสริมสร้างกำลังใจ แด่ผู้สูงวัย คุณลุงสถาพร เหมรักษ์
ฟื้นฟูกำลังกาย เสริมสร้างกำลังใจ แด่ผู้สูงวัย คุณลุงสถาพร เหมรักษ์
 พิธีมอบรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ประจำปี 2552 (ปีที่ 3)
พิธีมอบรางวัล
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound