>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็กๆ กับการแสดงของชาวอาทิตย์อุทัย
 

คณะ “Sasso Japan" จากประเทศญี่ปุ่น กับการแสดง Yosakoi soran

  |

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 มูลนิธิดวงประทีปได้ให้การต้อนรับคณะ “Sasso Japan" นักแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่นร่ายรำชุด Yosakoi soran 

ซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดฮอกไกโด การแสดงครั้งนี้ให้ความสุขสนุกสนาน และการเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างแดน เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับเด็ก มีเด็กๆเข้าชมการแสดงกว่า 300 คน จากอนุบาลดวงประทีป, ศูนย์เด็กล็อค 1-2-3, ศูนย์เด็กพัฒนาใหม่ และศูนย์เด็กน้องใหม่ โดยผ่านการประสานงานจากบริษัท เจทีบี (ประเทศไทย)จำกัด หลังจากการแสดงเสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะยังได้ร่วมทำกิจกรรมเด็กๆโดยการสอนพับกระดาษในแบบของคนญี่ปุ่นอีกด้วยวันที่ : 25/01/2555

อ่าน 1657 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ให้การต้อนรับนักการศึกษามาเลเซีย
 นักศึกษา ม.เกษตรดูงานที่ดวงประทีป
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูงานมูลนิธิฯ
 นักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาก็มาเยื่อนดวงประทีป
 สส. Neyagawa จากญี่ปุ่นมาวาดรูปยักษ์กับเด็กๆ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound