>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ประจำปี 2552 (ปีที่ 3)
 

พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"

ประจำปี 2552 (ปีที่ 3)
       ผ่านไปด้วยดีกับพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ประจำปี 2552 (ปีที่ 3)  ด้วยการสนับสนุนของ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมเมือง ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นโดยในปีนี้ผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล ได้แก่ พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน  ผู้ซึ่งผลักดันให้วัดสะพานเป็นศูนย์กลางของเขตคลองเตย ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2529 โดยการติดต่อประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ  ด้วยการนำเด็กและเยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม อาทิ ค่ายธรรมะ ,โครงการ "ร้อยสายใยร่วมใจบำบัดฟื้นฟู" , โครงการ "พุทธธรรมนำพ้นภัยยาเสพติด"  นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบาย 5 รั้วป้องกันยาเสพติดเพื่อรับบุคคลที่หน่วยงานราชการและชาวบ้านส่งมาฝาก จัดไปแล้ว 11 รุ่น ระยะเวลารุ่นละ 2 เดือน รวมผู้ผ่านการอบรม 1,218 คน  เหล่านี้ เป็นต้น  
      ท่านพระครูยังรับผู้เคยติดยาเสพติดเข้าบวชเป็นพระที่วัดสะพาน อบรมบ่มเพาะจนเลิกขาดจากยาเสพติด พัฒนาเป็นบุคลากรในการอบรมเยาวชนและผู้พักฟื้นยาเสพติด ปัจจุบันมีพระทำหน้าที่ดังกล่าวจำนวน 20 รูป ด้วยผลงานที่ท่านได้ปฏิบัติมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ คณะกรรมการผู้พิจารณาจำนวน 7 ท่าน เห็นสมควรลงมติให้พระครูฯ เป็นผู้ได้รับรางวัลฯ จากจำนวนผู้เสนอรายชื่อเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 8 ราย แบ่งเป็นองค์กร 3 ราย บุคคล 5 ราย เป็นการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้านการสงเคราะห์และพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการออมทรัพย์ของชุมชน และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปิติ โดยเริ่มจากคุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้กล่าวความเป็นมาของรางวัล การจัดงานการคัดเลือกผู้รับรางวัล คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมถวายเงินรางวัลจำนวน1 ล้านบาท ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และกรรมการมูลนิธิดวงประทีปถวายโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนอง  อดีตกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ริเริ่มการก่อตั้งรางวัลดังกล่าวได้ขึ้นกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูด้วยก่อนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกั

วันที่ : 03/07/2557

อ่าน 1552 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สังคมน่าอยู่ของยายกุหลาบ
สังคมน่าอยู่ของยายกุหลาบ
 ชีวิตมีแต่ให้จากป้ารุน
ชีวิตมีแต่ให้จากป้ารุน
 บ้านใหม่ ชีวิตใหม่ของป้านันทา สามารถ
บ้านใหม่ ชีวิตใหม่ของป้านันทา  สามารถ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound