>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็กๆ ในชุมชนทำอะไรในช่วงปิดเทอม
 

เด็กๆ ในชุมชนทำอะไรในช่วงปิดเทอม

ช่วงปิดเทอมเด็กๆ ในชุมชนทำอะไร....

 
ไฟล์แนบ ขนาด
ยุวชนกับการเรียนรู้.pdf 566.15 KB

วันที่ : 24/06/2557

อ่าน 1697 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เพลิงไหม้
เพลิงไหม้
 แม่วัยทีนช่วยแม่วัยทีน
แม่วัยทีนช่วยแม่วัยทีน
 ศิลปะบำบัด กับจินตนาการล้ำเหลือของเด็กๆ
ศิลปะบำบัด กับจินตนาการล้ำเหลือของเด็กๆ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound