>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็กๆ ในชุมชนทำอะไรในช่วงปิดเทอม
 

เด็กๆ ในชุมชนทำอะไรในช่วงปิดเทอม

ช่วงปิดเทอมเด็กๆ ในชุมชนทำอะไร....

 
ไฟล์แนบ ขนาด
ยุวชนกับการเรียนรู้.pdf 566.15 KB

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1515 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 แม่วัยทีนกับผลกระทบที่ต้องเยียวยา
แม่วัยทีนกับผลกระทบที่ต้องเยียวยา
 ศูนย์เรียนรู้ไอทีสู่ชุมชน สนับสนุนโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์เรียนรู้ไอทีสู่ชุมชน สนับสนุนโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 175 ปี สัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
175 ปี สัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound