>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตอนที่ 3 "ชีวิตมีขึ้น มีลงของป้าปาน"
 
 
 

 


 


 


 


 

วันที่ : 25/07/2561

อ่าน 3250 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตอนที่ 22 เรียนรู้ไอที... แก้จน
ตอนที่ 22 เรียนรู้ไอที... แก้จน
โครงการดีๆ ที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้กับชุมชน โดยมี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน "โครงการเรียนรู้ไอทีสู่ชุมชน" ณ มูลนิธิดวงประทีป
 ตอนที่ 31 พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
ตอนที่ 31 พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 ตอนที่ 27 ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ของยายละเมียด
ตอนที่ 27 ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ของยายละเมียด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound