>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตอนที่ 3 "ชีวิตมีขึ้น มีลงของป้าปาน"
 
 
 

 


 


 


 


 

วันที่ : 26/07/2561

อ่าน 3062 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตอนที่ 35 เยาวชน 3 ชายแดนใต้
ตอนที่ 35 เยาวชน 3 ชายแดนใต้
ช่วงปิดภาคเรียนเป็นเวลาที่เด็กๆและเยาวชนว่างเว้นจากการเรียนในชั้นเรียน การส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครอง หลายหน่วยงานได้ร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 ตอนที่ 16 ยายเขียด ที่ข้าพเจ้ารู้จัก
ตอนที่ 16 ยายเขียด ที่ข้าพเจ้ารู้จัก
ยายเขียดหญิืงชราร่างเล็ก วัย 80 กว่าปี
 ตอนที่ 41 เยาวชนสาธารณภัยทำเครื่องเล่นสนามพัฒนาสู่งานอาชีพ
ตอนที่ 41 เยาวชนสาธารณภัยทำเครื่องเล่นสนามพัฒนาสู่งานอาชีพ
ของเล่นหรือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเป็นของคุ่กัน เเด็กๆจะมีความสูขเมื่อไ้ด้ของเล่นที่ตนมีความพึงพอใจด้วยความที่ซุกซนและอยากรู้อยากเห็น ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบปีนป่ายของเล่น เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นจึงตอบสนองเด็กๆได้เป้นอย่างดี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound