>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันขอบคุณ Microsolf
 

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  มูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชน 5 เขตจัดงานเลี้ยงง่ายๆ อย่างเป็นกันเอง ในวันขอบคุณบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดย ฯพณฯ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และคุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ Ms.Riann Q  Goettl Regional Community Affairs Manager Asia และคุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน ผู้แทนจากบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว

 

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปมอบโลเกียรติคุณเป็นการขอบคุณด้วย
และทางบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิฯ ได้มอบใบเกียรติคุณให้กับศูนย์ไอทีชุมชนดีเด่นอีกด้วย


 

    
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัดได้มอบความไว้วางใจมูลนิธิฯในการจัดทำโครงการเปิดโลกไอทีสู่ชุมชนขึ้น ในปี 2547-2548 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ยากไร้ได้มีโอกาสเข้าถึงไอที โดยมีกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มคนทำงานที่ไม่เคยหรือมีโอกาสน้อยในการสัมผัสไอที ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ปี 2550 ทางบริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่ไปในชุมชนอื่นๆ โดยมอบหมายให้มูลนิธิฯ เป็นผู้พิจารณา และประสานงานโดยได้คัดเลือกชุมชนที่เหมาะสม 5 ชุมชนๆ ละศูนย์ ภายใต้ชื่อว่า "ศูนย์เรียนรู้ไอที"  โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1. ศูนย์เรียนรู้ไอทีชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา7-12 เขตคลองเตย
       2. ศูนย์เรียนรู้ไอทีชุมชนเย็นอากาศ  เขตยานนาวา
       3. ศูนย์เรียนรู้ไอที่ชุมชนริมทางรถไฟสายใต้-ตะวันออก เขตตลิ่งชัน
       4. ศูนย์เรียนรู้ไอที่ชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตประเวศ
       5. ศูนย์เรียนรูไอทีชุมชนฉลองกรุง เขตหนองจอก
    กิจกรรมดังกล่าวเป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด มุ่งหวังที่จะดึงความสามารถสูงสุดของคนยากจนที่อยู่ภายในได้พัฒนาศักยภาพมา ใช้ประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป
 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 835 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 คอนเสิร์ต "เบิร์ธเดย์ 98.5 เอฟเอ็ม" รายได้สมทบทุน มูลนิธิดวงประทีป
 วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่ดวงประทีป
 สายใยครอบครัวรักวัด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound