>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 
|

ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย" โดยเจ้าหน้าที่จากโครงการนิทานคาราวาน รับเชิญเป็นวิทยากรสาธิตการสร้าง และแสดงหุ่นเพื่อการศึษา ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิดวงประทีปดวงประทีป

   


โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้เปิดการอบรม   


 

นอกจากวิธีการผลิตหุ่นเพื่อการศึกษาแล้ว ผุ้เข้าอบรมยังได้มีโอกาสเรียนรู้

และทดลองเชิดหุ่นเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนอีกด้วย
วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1015 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"ประจำปี 55 (ครั้งที่ 4)
 รวมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 ค่ายพักแรมอนุบาลรำลึก
 เยาวชนชายศูนย์ชุมพรต้อนรับคณะป ั่นจักรยาน Hands Across The Water
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound