>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
 
|

                                                 
         คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กที่จบอนุบาล 3 จากศูนย์เด็กเล็กมหาดไทย 1 จำนวน 39 คน  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551 ศูนย์เด็กเล็กมหาดไทย 1 ตั้งอยู่เขตประเวศ เป็นศูนย์ฯ ที่มูลนิธิให้การสนับสนุนการก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ปัจจุบันสามารถรองรับเด็กได้ถึง 260 คนต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านได้อย่างไม่ ต้องกังวล และที่สำคัญเด็กๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งเรื่องโภชนาการ การศึกษา พร้อมที่จะเข้าสถานศึกษาในระดับประถมได้อย่างภาคภูมิ


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1372 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 SHIZUOKAKEN VOLUNTEER KYOKAI กับเด็กๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 สงกรานต์ธารน้ำใจฯ ปี 2561
 มูลนิธิดวงประทีปร่วมเป็นเจ้าภา พบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอฯ
 พลังเยาวชน(ที่ศูนย์กาญจนบุรี)อ ีกหนึ่งกำลังเข้มแข็งของชุมชน
 วันขอบคุณ Microsolf
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound