>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รับน้องเยาวชน 3 ชายแดนภาคใต้ รุ่น2
 
|

วัน พุธที่ 2 เมษายน คุณครูประทีป คณะเจ้าหน้าที่ และน้องๆ เยาวชนจากโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน มูลนิธิดวงประทีป ได้ต้อนรับน้องๆ เยาวชนจาก 3 ชายแดนภาคใต้ ตามโครงการทักษิณพัฒนา โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 เป็นผู้นำน้องๆ จำนวน 120 คน      เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชุมชน ศึกษาการดำเนินงาน และกิจกรรมของมูลนิธิ แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ      
กับเยาวชนคลองเตย และร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมอย่างเป็นกันเองโดยไร้เขตแดน  น้องๆ จาก 3 ชายแดนใต้บอกกับเราว่า "อยากมาอีก  สนุกและได้สาระ เคยได้ยินภาพลักษณ์ของชุมชนแออัดคลองเตยแต่พอมาเห็นจริงๆ แล้วไมน่ากลัว เพื่อนๆ ที่นี่น่ารัก และเก่งกันมาก"  
    
สุดท้ายน้องๆ 3 ชายแดนใต้ได้แสดงวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากนั้นคือลิเกฮูลูให้พวกเราได้ชม ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้เข้าชมในวันนั้นเป็นอย่างมาก


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 806 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมผู้ปกครองเด็กทุนโดยโครงการ ทุนการศึกษา
 ฝึกสมาธิ ฝึกเพ้นท์แก้วกับเยาวชนชาย ที่ศูนย์ชุมพร
 Disney Learning Town
 จะดีใจหรือเสียใจดี
 รวมพลังน้ำใจไทยซับน้ำตาผู้ประส บภัยน้ำท่วม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound