>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นาวีอินเดียเยือนชาวชุมชน
 

     ระหว่าง วันที่ 7-11 เมษายน  เรือรบหลวงชื่อ Indian Ships Rana and Kripan แห่งประเทศอินเดียจำนวน 2 ลำ นำราชนาวีชาวอินเดียจำนวน 600 คนมาเทียบท่าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย และใน     

ระหว่างที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ราชนาวีจำนวน 50 คน  ได้สละเวลาเพื่อสังคม ด้วยการนำหมอมาตรวจสุขภาพเด็ก และผู้สูงอายุในชุมชนแออัดคลองเตย และได้นำสิ่งของมามอบให้กับชาวชุมชนที่มารับการตรวจสุขภาพครั้งนี้ด้วย   

                                                 
     นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิดวงประทีป และลงเยี่ยมชาวชุมชนแออัดคลองเตยด้วย


วันที่ : 25/04/2561

อ่าน 771 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชนแ ฟลต23-24
 จากเด็กคลองเตยสู่แชมป์นานาชาติ
 ครอบครัว ECHAVARRIA กับหนังสือใหม่ๆให้น้องศูนย์กาญ จนบุรี
 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 Tulip มอบอุ่นไอรัก
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound