>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Siam Solvay Foundation กับการส่งเสริมทักษะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

Dr. Chris De Sloover,President Solvay Asic Pacifie  และ Mr. Roger Kearns ประธานคนใหม่แห่ง Siam Solvay Foundation ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิดวงประทีป และมอบเงินจำนวน 2,000,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ทีได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติสึนามิ จังหวัดพังงา ตามโครงการสร้างเสริมทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน  คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ให้การต้อนรับ 


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1689 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ รับรางวัล”กำลังสำรองทองคำ”
 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 ร่วมรำลึกการจากไป Rev. Shunyu Kuroda ผู้อุปการะคนสำคัญ
 มหาวิทยาลัย KENKI และKONAN ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนศูนย์ชุมพร
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound