>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Mr. Thailand 2008
 
|

 


โครงการศูนย์สุขภาพชุมชนคลองเตยต้านยาเสพติด(เพาะกาย) ส่งตัวแทนนักกีฬาเพาะกาย 5 คน และพี่เลี้ยง ร่วมงานการแข่งขันเพาะกายครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในชื่อ "Mr. Thailand 2008" ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ ไทย -ญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองเตยฯ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก คุณภัคพงษ์ เกรียงศักดิ์  นายกสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย TBBA สมาพันธ์เพาะกายโลก ในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมกีฬาเพาะกายแห่ง ประเทศไทยด้วยดีเสมอมา  คุณมณเฑียร จ่ามอญ หัวหน้าโครงการฯ เป็นตัวแทนรับมอบ


วันที่ : 20/03/2558

อ่าน 782 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ความรักกับวัยรุ่น
 กิจกรรมหลากหลาย ผสานใจชุมชน เสริมทักษะให้ตนเอง
 รำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ Submitted by admin on พุธ, 2008-01-09 16:39.
 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เนื่องในวันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและพิการในสลัม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound