>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Disney Learning Town
 

คุณญาณิสณ์ ทิพากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มอบบัตร Disney Learning Town จำนวน 1000 ใบ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในชุมชนแออัดได้เปิดโลกทรรศน์ และจินตนาการ พร้อมกับเพลิดเพลินสนุกตัวการ์ตูนน่ารักๆ โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นผู้รับมอบ


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1318 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มิตรภาพแน่นแฟ้นญี่ปุ่น-ไทย
 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 SHIZUOKAKEN VOLUNTEER KYOKAI กับเด็กๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 คณะ life works ลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจที่ชุมพ ร
 หนังสือน่าอ่าน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound