>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ศไทยมอบเงินฯ รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ปีที่ 2
 

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบเงินฯ รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ปีที่ 2

      


 สืบเนื่องจากปี 2550 มูลนิธิดวงประทีปได้รับเลือกจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น หนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาสังคมเมือง พร้อมกับได้ขอให้มูลนิธิดวงประทีปสรรหาผู้เหมาะสมเพื่อรับรางวัลผู้ทำความดี เพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมเมือง โดยกำหนดให้ใช้ชื่อรางวัลคือ "รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ขึ้นและเมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน คุณภัทรียา  เบญจพลชัย กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้ให้เกียรติมาติดตามโครงการอาสาเพื่อสังคมกับน้องๆ เยาวชนชุมชนคลองเตย และมอบเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท เป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก
       บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือชุมชนใดที่สนใจต้องการส่งผลงานเข้ารับรางวัลดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2671-4045-8 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่website ของมูลนิธิดวงประทีปได้เลยจ้า..... 

 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1029 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"ประจำปี 55 (ครั้งที่ 4)
 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนศูนย์ชุมพ ร
 รางวัล "ตาชั่งทอง" อีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศของครูประทีป
 เหตุเกิดที่ชุมชนบ้านกล้วย
 สรุปภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound