>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะ Rotary Club Of Toyanaka มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุในชุมชน
 

คณะ Rotary Club Of Toyanaka มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุในชุมชน

|

Rotary Club of Toyonaka มอบแว่นสายตา

Rotary Club Of Toyanaka นำโดย Mr.Teruaki Furusawa, Mr. Susumu Maruyama, Mr. Akira Yano และ Dr. Masatsugu Tsuji เป็นผู้แทนในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุใน โครงการผู้สูงอายุ จำนวน 2,500 อัน โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายนวันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1421 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 น้ำใจของคนจนผู้ยิ่งใหญ่จากไทยสู่ออสเตรเลีย
 อุปสมบทหมู่เยาวชนชายโครงการนิว ัตน์สู่ชีวิตใหม๋ ศูนย์ จ.ชุมพร
 พสกนิกรชุมชนคลองเตยรวมใจกันถวายอาลัย
 สงกรานต์ธารน้ำใจฯ ปี 2561
 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound