>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆ อนุบาลชุมชน
 

เรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆ อนุบาลชุมชน

|

ตามที่บริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มอบบัตร Disney Learning Town จำนวน 1000 ใบ ให้น้องๆ ในชุมชนแออัดได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน และโครงการอนุบาลชุมชน มูลนิธิดวงประทีปได้นำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ชุมชนที่มูลนิธิฯให้การดูแล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนล็อค 123, ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนน้องใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กพัฒนาใหม่ 4,.ศูนย์พัฒนาเด็กสุวรรณประสิทธิ์ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กมหาดไทย 1, ศูนย์พัฒนาเด็กมหาดไทย 2, ศูนย์พัฒนาเด็กร่วมใจพัฒนา1, ศูนย์พัฒนาเด็กสุพรรณิกาณ์ 2,  ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเทพ และศูนย์เด็กรวมน้ำใจ ได้พาเด็กๆ จากแต่ละศูนย์ฯ เข้าชมการแสดงจากเหล่าเทพนิยายที่สวยงามตระการได้ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งเด็กๆ ยังได้รับการส่งเสริม สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจและสร้างสรรค์จินตนาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก เขตจตุจักร 

  
 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1130 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รวมพลเตรียมรับน้องหลังน้ำท่วม
 Big Cleaning Day ล็อก 1-2-3
 บริษัท เอ็นซีซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และผู้สูงอายุ
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี60
 33 ปีมูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound