>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นเยี่ยมเด็ก ๆ ที่กาญจนบุรี
 

ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นเยี่ยมเด็กๆ ที่กาญจนบุรี

|

ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน คณะกรุงเทพโนะไค จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน เยี่ยมนักเรียนทุนและเด็กๆ ที่อยู่ในโครงกานิวัฒน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี โดยคุณครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม ให้การต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคณะถึงสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก  และทางคณะยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ และได้รับประทานข้าวโพดที่คุณครูและเด็กๆ ในโครงการร่วมกันปลูกในเวลาว่างอย่างเอร็ดอร่อยอีกด้วย
            
       
       


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1325 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 แสดงความยินดีครบรอบ 6 ปี Voice TV
 เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"
  ของขวัญจากใจสู่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound