>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กิจกรรมเสาร์เว้นเสาร์
 

กิจกรรมเสาร์เว้นเสาร์

|

โครงการทุนการศึกษาจัดกิจกรรมเสาร์เว้นเสาร์ประจำเดือนกันยายน ที่น่าสนใจดังนี้
      วันที่ 6  กิจกรรมเรื่องชุมชนในฝันครั้งที่ 3  โดยมียุวชนกว่า 90 คนเข้าร่วมทำกิจกรรมกับพี่ๆ เพื่อนจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์เสนี จำนวน 10 โดยเน้นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนในฝันที่อยากให้เป็น ด้วยการจินตนาการบนกระดาษแสดงให้เพื่อนๆ ได้เห็น  นอกจากนี้น้องๆ จากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์เสนียังได้มอบอุปกรณ์การเรียน และขนมให้กับน้องๆ ในชุมชนแออัดด้วย
                              

              


       วันที่ 20   กิจกรรมในหัวเรื่อง หนูน้องนักพัฒนา มีเด็กเข้าร่วมกว่า 80 คน และได้เกียรติจากวิทยากรจากสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสระชนมาสอนเทคนิคการนำ เสนอด้วยตนเอง  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กการฟังและการนำเสนอต่อหน้าสาธารณะชน โดยใช้หลักเหตุและผล และเป็นการฝึกการกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม
          

        วันที่  27  กิจกรรมในหัวเรื่อง หนูน้อยรักการอ่าน ที่ห้องสมุดสิกขาเอเซีย  เด็กๆ จะได้เรียนรู้มารยาทและการใช้ห้องสมุด  และเด็กๆ ยังได้รับชมละครหุ่นเรื่องมิตรภาพแห่งความรักอีกด้วย
        


วันที่ : 01/04/2557

อ่าน 869 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมเวที “ Asian Youth Future Project ” ณ ประเทศญี่ปุ่น
 พิธีมอบเครื่องเล่นให้กับชุมชนร ิมคลองพระโขนง
 ชาวชุมชนแออัดอาสาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 พิธีเปิดอาคาร"ศูนย์ฝึกมอนเทสซอริ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound