>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ค่ายครอบครัวอบอุ่น
 

ค่ายครอบครัวอบอุ่น

|

      เมื่อวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดค่ายแกนนำสมาชิกบ้านน่าอยู่ครอบครัวอบอุ่น ขึ้นที่ปะการังรีสอร์ท จ. ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้รับรู้ถึง ความรู้สึก และความเข้าใจซึ่งกัน และกัน โดยก่อนหน้านี้โครงการได้ลงสำรวจบ้านสมาชิกแลกเปลี่ยนซักถามถึงปัญหาอุปสรรค ในครอบครัวเพื่อนำมาหาข้อสรุปร่วมกันใน การจัดกิจกรรมให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อให้ครอบครัวสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่ง ขึ้น และกลับมาดูแลความเป็นอยู่ของ สมาชิกในครอบครัว และรวมไปถึงการดูแลสภาพแวดล้อมในบ้าน และชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้น่าอยู่ ปราศจากยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้า
หมายรวมทั้งสิ้น 125 คน 35 ครอบครัว ได้แก่ ชุมชนล๊อค 1-3 14 ครอบครัว,ชุมชนล๊อค 4-6 10 ครอบครัว, ชุมชน 70 ไร่ 10 ครอบครัว
       จากการติดตามผลทำให้ทราบว่าสมาชิกในครอบครัวให้ความสนใจ และดูแลกันมากขึ้น และร่วมกันทำกิจกรรมในครอบครัวด้วยการ ปลูกต้นไม้หน้าบ้านตนเอง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง และกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Elsereine 1% Club

  

  


วันที่ : 20/03/2558

อ่าน 1698 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Disney Learning Town
 ผู้สูงอายุกับนักศึกษาlife Works
 อาดิดาสกับงานเพื่อสังคม
 THAI K.S.K ..... ผู้ใหญ่ใจดี
 ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เนื่องในวันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและพิการในสลัม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound