>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 

ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51

|

 

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 51 เวลา 13.00-18.00 น.มูลนิธิดวงประทีปจัดพิธีมอบทุนยังชีพ เพื่อช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และยาเสพติดที่ยากจน ตามโครงการครอบครัวทดแทน ให้กับน้องๆ  ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ จำนวน 47 ทุนๆ ละ 2,000 บาท/เทอม โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว Kopek โดยมีพี่เลี้ยงและผู้ปกครองที่ให้การช่วยเหลือ และดูแลเด็กๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย วันที่ : 09/11/2560

อ่าน 884 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ดูน้องเยาวชนชาย(ศูนย์ชุมพร)ทำก ิจกรรมประจำเดือนมีนาคม
 รายชื่ีอเยาวชนที่ผ่านคัดเลือกเข้าค่าย "เยาวชนคนดี" ปี60
 ผู้สูงอายุกับนักศึกษาlife Works
 iCARE Award 2014 โค้ชน้องเปลี่ยนโลก:Creative Intern Contest"
 หนังสือ "4 ทศวรรษ มูลนิธิดวงประทีป"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound