>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เลี้ยงลูกอย่างไรไม่อ้วน! ปราศจากโรคภัย
 

เลี้ยงลูกอย่างไรไม่อ้วน! ปราศจากโรคภัย

|
          

    อนุบาลดวงประทีป  ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวแกนนำผู้ปกครองสัมพันธ์
 และเสวนาเรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่อ้วน” โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทส่วน
ร่วมกับโรงเรียน ครู พี่เลี้ยงและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน มี 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
พัฒนาการที่สมวัย ทั้งร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ของเด็กๆ มี
ผู้ปกครองและเด็กอนุบาล จำนวน 45 คน ผู้ปกครองและเด็กการศึกษาพิเศษ
จำนวน
 20 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ สายธารรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
กิจกรรมสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ISC ประเทศญี่ปุ่น 
เมื่อวันเสาร์ที่  22  และวันอาทิตย์ที่ 23  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 958 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็ก วันของเด็กๆ
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยแล ะผู้พิการในสลัม ปี53
 BTS ร่วมเสริมจิตสำนึก ส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
 ขอแสดงความยินดีกับครูประทีปที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง(บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound