>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ต้นเดือนกุมภาพันธ์กับกิจกรรมเย าวชนชายที่ศูนย์ชุมพร
 

ต้นเดือนกุมภาพันธ์กับกิจกรรมเยาวชนชายที่ศูนย์ชุมพร

|โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่  ศูนย์ชุมพร  มูลนิธิดวงประทีปเริ่มจัดสร้างทีมขึ้นอีกครั้ง  นำโดยผู้จัดการทีม คนใหม่ นายนพดล  สิงห์ตา  ซึ่งเข้ามารับหน้าที่ด้านการกีฬา เพื่อฝึกให้เยาวชนมีประสบการณ์ด้านการกีฬา  และเพื่อนำทีมออกไปสะสมประสบการณ์จากการการแข่งขัน  ซึ่งช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมทีม และคาดว่าเยาวชนจะได้รับการผ่อนคลายจากกิจกรรมทางด้านกีฬา

   

  นอกจากกิจกรรมทางด้านกีฬาแล้ว ทางโครงการยังจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  ให้กับเยาวชนได้ใช้ฝึกการเรียนรู้ในโครงการอีกด้วย

    


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 - วันจันทร์ที่ 9 ก.พ.คุณครูประทีป ประธานมูลนิธิฯ ได้ไปเยี่ยมเยาวชนในโครงการ ได้มีโอกาสพูดคุย  อบรม  สอนหนังสือให้ความรู้ และให้แง่คิดแก่เยาวชน  รวมถึงการสอนเยาวชนทำอาหารและร่วมรับประทานอย่างเป็นกันเองกับเยาวชน  เจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความอร่อย


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1551 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกแฝกให้เด็กๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 พิธีมอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเส ริมการอ่าน โดยความร่วมมือของ Rotary Club of Toyonaka และสโมสรโรตารีพระนคร
 วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์กาญจนบุรี 2555
 โครงการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมู ลนิธิดวงประทีป
 Mr. Perter Torngvist เยี่ยมน้องๆ ที่กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound