>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สยามกีฬาอวอร์ดส์กับเด็กๆ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 

สยามกีฬาอวอร์ดส์กับเด็กๆ ที่มูลนิธิดวงประทีป

|เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552  บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเดท จัดโครงการ “สยามกีฬา อวอร์ดส์ ครั้งที่ 3” ได้จัดโร้ดโชว์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องความสำเร็จของนักกีฬา  เพื่อลุ้นรางวัลนักกีฬาขวัญใจมหาชน โดยคุณสมจิตร จงจอหอ 1 ใน 5  ผู้แทนนักกีฬา และทีมงาน
สยามกีฬา อวอร์ดส์ แชริตี้ ได้มาร่วมทำกิจกรรม มอบความสุข อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ที่อนุบาลดวงประทีป โดยมีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ให้การต้อนรับวันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1343 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 เต็มจำนวนแล้ว .. สำหรับผู้ต้องการเครื่องช่วยฟัง
 ก้าวสู่มืออาชีพ
 นิทานคาราวานกับการออม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound