>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • THAI K.S.K ..... ผู้ใหญ่ใจดี
 

THAI K.S.K ..... ผู้ใหญ่ใจดี

|

  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 – วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 คณะ thai k.s.k. จำนวน 7 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการศูนย์กาญจนบุรี พร้อมกันนี้ทางโครงการได้จัดแสดงการต้อนรับ พาเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในโครงการ เช่น แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ สวนดอกไม้ สวนปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งเป็นที่สนใจของทางคณะมาก

  

ในช่วงกลางคืน มีการร่วมกิจกรรมสันทนาการ โดยมีการแสดงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ทางคณะได้นำขนมแจกให้กับเด็กเยาวชนภายในโครงการฯ วันนั้นนอกจากเด็กและเยาวชนจะได้รับความสนุกสนานแล้ว ก็ยังอิ่มท้อง นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับทั้งความเมตตา เอื้ออาทร และอบอุ่น จากผู้ใหญ่ใจดีที่กรุณาเด็กและเยาวชนเสมอมา

วันที่ : 09/04/2558

อ่าน 661 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบอัคคี ภัย
 โครงการ Matching Grant ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเ ทศญี่ปุ่นระหว่างสโมสรโรตารีพระ นคร
 อาจารย์ Ayari และ อาจารย์ Okui สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2554
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555
 “สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในชุมชนแออัด” ครั้งที่ 24
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound