>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ดูน้องเยาวชนชาย(ศูนย์ชุมพร)ทำก ิจกรรมประจำเดือนมีนาคม
 

ดูน้องเยาวชนชาย(ศูนย์ชุมพร)ทำกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม

|      เป็นประจำทุกเดือนที่น้องๆ เยาวชนชายในศูนย์ชุมพร โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่มีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อนำมาประกอบอาชีพให้กับ ตนเองหลังจากออกจากโครงการ โดยกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ผู้บริการ  เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาเห็นแล้วว่ามีประโยชน์แก่เยาวชน จึงได้อบรมอย่างเป็นระบบและมีรายละเอียด และขั้นตอนดังนี้

   ระหว่างวันอังคารที่ 3 - วันอังคารที่ 24 มีนาคม จัดอบรมทักษะอาชีพ อบรมการสกรีนผ้า  โดย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.ละแม จ.ชุมพร     เพื่อฝึกให้เยาวชนมีทักษะความรู้ในการสกรีนผ้าเบื้องต้น

  

  วันอังคารที่ 17 มีนาคม น้องๆ เยาวชนได้ให้การต้อนรับคณะ  Flame  of  hope  foundation นำโดยคุณ karen  และครูประทีป  ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้นำคณะมาพบปะ เยี่ยมเยียนเยาวชนและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ชุมพร  รวมถึงกิจกรรมทางด้านวิชาชีพเกษตร การเดินชมอาคาร  สถานที่ ต่าง ๆ  การดูกิจกรรมการแสดงของเยาวชน  การดูทักษะอาชีพการสกรีนเสื้อ  ซึ่ง ในครั้งนี้ทางคณะได้ได้รับของที่ระลึกซึ่งเป็นเสื้อสกรีนจากฝีมือของเยาวชน ด้วย

    และในวันจันทร์ที่ 16 , วันพุธที่ 18  และวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรจัดการอบรมทักษะอาชีพการประกอบตู้ปลา

  

  และในวันศุกร์ที่ 20  เจ้าหน้าที่ และเยาวชนจำนวน 8 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ชุมพร เพื่อสัมผัสกับทักษะการประกอบตู้ปลาโดยตรง และภายในงานยังมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้น้องๆ ได้เพิ่มเติมทักษะด้านอืนๆ อีกมากมายวันที่ : 09/04/2558

อ่าน 1196 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
 นิทานคาราวานกับการออม
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองเด็กโ รงเรียนอนุบาลดวงประทีป
 “สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในชุมชนแออัด” ครั้งที่ 24
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound