>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ก้านกล้วย 2 รอบเพื่อเด็กด้อยโอกาส
 

ก้านกล้วย 2 รอบเพื่อเด็กด้อยโอกาส

|เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม เอไอเอส ตามโครงการสานรัก มอบโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสในองค์กร หน่วยงาน มูลนิธิต่างๆ เข้าชมภาพยนตร์ก้านกล้วย 2 ที่สยามพารากอน ซึ่งเด็กในโครงการทุนการศึกษา และโครงการการศึกษาพิเศษ(บกพร่องทางการได้ยิน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คนเข้าชมภาพยนตร์แห่งปี ซึ่งสร้างความตื่นตา ตื่นใจ ความสนุกสนาน สอดแทรกความกตัญญู ซื่อสัตย์ของก้านกล้วยให้เด็กๆ ได้เป็นแบบอย่าง เด็กๆ บอกว่าสนุก อยากมาดูอีก ซึ่งในนามของคณะเจ้าหน้าที่ต้องขอขอบคุณที่เอไอเอสได้กรุณาเปิดโอกาสดีๆ ให้ กับเด็ก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้อีกวันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1605 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 น้องปรายเด็กชุมชนคลองเตยในรายการ "ชีวิตจริงยิ่งกว่าฝัน"
 ขอเชิญร่วมจัดงานวันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยในสลัม
 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 การอบรม อุปนิสัยที่ 6 ผนึกกำลังผสานความต่าง
 เหตุเกิดที่ชุมชนบ้านกล้วย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound