>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะ Flame of Hope Foundationเยี่ยมเด็กๆ ที่โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี
 

คณะ Flame of Hope Foundationเยี่ยมเด็กๆ ที่โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี

|วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ Flame of Hope Foundation จำนวน 3 คน นำโดยคุณ karen เข้าเยี่ยมชมโครงการฯศูนย์กาญจนบุรี รับประทานอาหารเที่ยงที่โครงการฯ เยี่ยมชมพบปะเด็กและเยาวชน พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ ได้จัดการแสดงต้อนรับจำนวน 2 ชุด รำเชิญพระขวัญ เซิ้งไห และพาเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในโครงการฯ เช่น แปลงผักปลอดสารพิษ ที่เยาวชนช่วยกันปลูกและดูแลรักษา สวนปาล์มน้ำมันที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้บางส่วน บ้านเบเกอร์รี่ บ้านพักรับรองแขกทรงไทยอีสาน เป็นต้น ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับทางคณะเป็นอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ เด็ก และเยาวชน ศูนย์กาญจนบุรี รู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตากรุณาของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิดวงประทีปด้วยดีเสมอมา

  

วันที่ : 11/05/2560

อ่าน 1010 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มอบเครื่องเล่นสนาม-ชุมชนน้องให ม่
 นิทานคาราวานกิจกรรมฟื้นฟูผู้ปร ะสบภัย
 ก้าวแห่งความสำเร็จของเยาวชนศูน ย์ฯชุมพร
 ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Kay Lawrence Spencer
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound