>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักศึกษาพยาบาลจากญี่ปุ่นกับกิจ กรรมที่ศูนย์กาญจนบุรี
 

นักศึกษาพยาบาลจากญี่ปุ่นกับกิจกรรมที่ศูนย์กาญจนบุรี

|      วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์อันโดะ และคณะนักศึกษาพยาบาลจำนวน 10 คนจากมหาวิทยาลัย KYUSHU โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ และร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ในโครงการฯ โดยคุณครูประทีป และคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากคณะอย่างเป็นกันเองตกค่ำได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่นเป็นที่สนุกสนาน ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเด็ก เยาวชน และคณะนักศึกษาก่อนแยกย้ายไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเช้าวันรุ่งขึ้นคณะนักศึกษาได้ประกอบอาหารชื่อว่า"ไข่สวรรค์" ให้น้องๆ ในโครงการได้รับประทานก่อนออกไปร่วมทำกิจกรรมปลูกปาล์มเป็นที่ระลึกจำนวน 20 ต้น แม้นจะเหนื่อยแต่ก็สร้างความสนุกสนานและประทับใจให้กับทางคณะเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1351 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 มิตรภาพแน่นแฟ้นญี่ปุ่น-ไทย
 ป.ป.ส. อบรมต้านภัยยาเสพติดที่ชุมพร
 ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมเวที “ Asian Youth Future Project ” ณ ประเทศญี่ปุ่น
 ค่ายครอบครัวอบอุ่น
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound