>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ธนาคารไข่ กับโภชนาการเด็ก
 

ธนาคารไข่ กับโภชนาการเด็ก

          ในภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างพาเหรดกันขึ้นราคา ปัญหาหนักตกอยู่กับประชาชนที่ต้องใช้เงินซื้อสินค้า อาหารราคาแพงขึ้น  โดยเฉพาะอาหารการกินที่แพงลิบจะเป็นต้นเหตุที่ให้คนไทยยุคอาหารแพงได้กินอาหารในปริมาณที่น้อยลง  ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพและภาวะโภชนาการของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น โดยเฉพาะชาวชุมชนแออัดที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว ไม่สามารถที่จะซื้ออาหารที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างครบถ้วนตามร่างกายต้องการ  โดยเฉพาะเด็กอายุ 0-6ปี  ซึ่งถือว่าเป็นวัยทองของชีวิตที่ร่างกายและสมองต้องได้รับการพัฒนาและเจริญ เติบโต  อาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อหมู ไก่ และอื่นๆ  เป็นอาหารที่จำเป็นอย่างมากสำหรับเด็กในวัยนี้  แต่กลับพบว่าเด็กด้อยโอกาสในชุมชนแออัดได้รับประทานอาหารจำพวกโปรตีนน้อยมาก
       โครงการอนุบาลชุมชน มูลนิธิดวงประทีปจึงได้ทำการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแออัดจำนวน 10 แห่ง   ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการเด็กด้วย  "คุณค่าอาหารจากไข่" อาหารโปรตีนที่มีราคาถูกจัดหาซื้อได้ง่าย เด็กๆ ชอบรับประทาน โดยรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กฯ ได้รับประทาน "ไข่" วันละหนึ่งฟองโดยผู้ปกครองจะนำไข่มามอบให้ศูนย์เด็กฯ วันละ 1 ฟอง เพื่อประกอบอาหารให้เด็กรับประทาน  ในส่วนเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจนไม่สามารถจัดซื้อไข่มาได้ จะนำขยะที่สามารถรีไซด์เคิลได้มาแลก "ไข่" ทีมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณไป เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประทานไข่  

        และในวันพุธที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ศ. นพ. สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบไข่และงบประมาณให้ศูนย์เด็กฯ ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนจำนวน 10 ศูนย์ซึ่งมีเด็กอยู่ในความดูแลเกือบ 1,000 คน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อธนาคารไข่  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไข่โดยประมาณเดือนละ 2,000-3,000บาทต่อศูนย์

ซึ่งท่านใดสนใจที่จะสนับสนุนไข่หรืองบประมาณสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิดวง บประทีป ติดต่อคุณพเยาว์ น้อยวานิช หัวหน้าโครงการอนุบาลดวงประทีป ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2671-4045-8 ต่อ 122

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 992 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักศึกษา Tulane University ดูงานด้านเอดส์
 เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาใหม่
 เหินฟ้ามาเยี่ยมมูลนิธิดวงประที ป
 งานครบรอบ 10 ปี องค์กร World's Children's Prize Foundation(WCPE)
 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound