>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 

ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่

         วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม ฝ่ายบุคคล มูลนิธิดวงประทีปได้จัดปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่ของมูลนิธิฯ จำนวน 15 คน เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ การทำงาน สภาพปัญหาของชุมชนและแนวทางการแก้ไขก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงปฎิบัติงานจริง และเพื่อให้เจ้าหน้าทีใหม่ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ สังคมอย่างแท้จริง โดยมีคุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป และคุณวันเพ็ญ ทรงโฉม เป็นผู้ดำเนินการในปฐมนิเทศน์ครั้งนี้   พร้อมตอบคำถามต่างๆ  บรรยากาศเป็นไปอย่างกันเอง ซึ่งการปฐมนิเทศน์นี้ทำให้น้องใหม่มีงขวัญ กำลังใจ ในการทำงานและพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมต่อไป


วันที่ : 02/07/2556

อ่าน 818 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ความสำเร็จอีกก้าวของอนุบาลดวงป ระทีป
 นักศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยพายัพ
 สุขสันต์วันเกิด
 ก้าวสู่มืออาชีพ
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็ก
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound