>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ร่วมคืนกำไรให้กับสังคม พัฒนาทักษะ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
 

ร่วมคืนกำไรให้กับสังคม พัฒนาทักษะ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน

     
     
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน โครงการอนุบาลชุมชน มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟช โมเดอร์นฟอร์ม จำกัด ร่วมจัดโครงการมอบสิ่งดีๆ สู่สังคม "Give Back Program" เพื่อส่งเสริมทักษะสร้างรายได้ให้กับเยาวชน ชาวชุมชน และครูจากศูนย์เด็กเล็กจากชุมชนต่างๆ ที่มูลนิธิฯให้การสนับสนุน โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการผลิตโครมไฟจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ ขวดน้ำอัดลม   ซึ่ง เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะได้โครมไฟที่สวยหรู และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวชุมชนสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว การอบรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมเกือบ 100 คน แม้ว่าเวลาจะผ่านไป แต่ผู้เข้าอบรมก็ไม่ลดน้อยลง เนื่องจากทุกคนมีเป้าหมายที่ต้องการเรียนรู้ทุกชั้นตอนอย่างจริงจัง และหรื่ออย่างน้อยๆ ก็มีโครมไฟที่เป็นฝีมือของตัวเองนำกลับไป อวดให้คนในครอบครัวได้ชม  ซื่งถือเป็นความภูมิใจ
         นอกจากอบรมดังกล่าวแล้ว ทางมูลนิธิฯ  ได้มอบอุปกรณ์ให้กับศูนย์เด็กเล็กฯ ที่เข้าร่วมเพื่อนำไปดัดแปลงผลิตสื่อการสอนให้กับเด็กได้  โดยงบประมาณส่วนนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก Elsereine 1% Club

 

 

 

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1078 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โรงงานปาล์มเพื่อ...... น้องสู่ชีวิตใหม่
 "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้แล ะที่ประเทศญี่ปุ่น"
 ท่านเอกอัครราชฑูตประเทศสวีสเซอ ร์แลนด์ประจำประเทศไทยมาเยี่ยมม ูลนิธิฯ
 วอนยืดชีวิต “น้องอบอุ่น” ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 อนุบาลรำลึก ครั้งที่ 21
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound