>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Rotary Club of Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเสริมก ารอ่านแก่น้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 

Rotary Club of Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่านแก่น้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี

|
                                                  

                

      วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ทางโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี  โดยคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิดวงประทีป หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะ Rotary club of Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 11 คน ,ตัวแทนสโมสรโรตารีพระนคร , สโมสรโรตารีท่าม่วง ในพิธีมอบหนังสือ ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน  โดยการจัดซื้อหนังสือเพื่อเสริมสร้างความรู้ จินตนาการ ให้กับเด็กและเยาวชน ของโครงการฯ ซึ่งในงาน ได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ทหาร ตำรวจ หมอ ร่วมพีธีกัน อย่างเนื่องแน่น พร้อมกันนี้ทางคณะแขกได้ได้รับชมการแสดงละครหุ่นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก และ
                                                     
เยาวชน รักการอ่านหนังสือ จากโครงการนิทานคาราวาน มูลนิธิดวงประทีป พร้อมกับเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมันที่กำลังออกผลผลิตตามแปลงต่างๆ บรรยากาศในงานวันนั้น จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสของเด็กและเยาวชนที่ได้รับหนังสือหลากหลาย ประเภทที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป
 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1458 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ต้อนรับคณะพระสงฆ์ญีปุ่น Tendaishu
 34 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 แสดงความยินดีครบรอบ 6 ปี Voice TV
 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 เด็ก เยาวชน ชาวชุมชนร่วมใจแห่เทียนพรรษา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound