>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อบรมผู้ปกครองเด็กทุนโดยโครงการ ทุนการศึกษา
 

อบรมผู้ปกครองเด็กทุนโดยโครงการทุนการศึกษา

|

                         
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม โครงการทุนการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กทุนการศึกษาจำนวน 84 คน เพื่อให้ความรู้และสนทนาธรรมในหัวเรื่อง "คุณธรรมนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดี" โดยพระอาจารย์ยุทธนา คมฺภีรจิตฺโต พระนักเทศน์จากวัดประยุรวงศาวาส แม้ว่าจะช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่เหมาะกับการพักผ่อน แต่ผู้ปกครองที่เข้าอบรมก็ให้ความสนใจด้วยดี ซึ่งการแสดงธรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับฟังได้มีข้อคิด สามารถนำธรรมะไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตในครอบครัว ที่ทำงาน หรือเพื่อสังคมและชุมชม

      โดยคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้
       และ หลังจากการแสดงธรรมแล้ว คุณครูประทีปได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กทุนโดยการสื่อสารทางอินเตอร์ เน็ต ทำเอาบรรยากาศที่ทุกคนกำลังทราบซึ้งกับธรรมะถึงกับน้ำตาไหลที่ได้ทราบข่าว ครู ถึงแม้ว่าจะมีภาระกิจหนักที่ต้องไปต้องจากบ้านและต้องทำงานประสานกับองค์กร ต่างๆ ในต่างประเทศแล้ว คุณครูประทีปก็ยังให้กำลังใจกับผู้ปกครองเด็กทุนให้มุ่งมั่นในความถูกต้อง ที่จะทำงานเพื่อสังคมและชุมชนต่อไป


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 786 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 ครอบครัวจิตอาสาชวนกันทำความดี
 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธ ิดวงประทีป
 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเล ีย
 BTS ร่วมเสริมจิตสำนึก ส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound