>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว
 

เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว

|

ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2554 ด้วยการมอบถุงของขวัญถุงละ 100 บาท(รวมอาหารและเครื่องดื่มได้ที่มูลนิธิดวงประทีป 02-671-4045-8 


วันที่ : 05/04/2560

อ่าน 756 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง 4 อัตราด่วน
 นักเรียนจากKyoto ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมดวงประทีป
 เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงฯ
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554
 ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound