>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว
 

เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว

|

ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2554 ด้วยการมอบถุงของขวัญถุงละ 100 บาท(รวมอาหารและเครื่องดื่มได้ที่มูลนิธิดวงประทีป 02-671-4045-8 


วันที่ : 01/12/2557

อ่าน 655 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนนายร้อยตำรวจลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่มูลนิธิดวงประทีป
 Ms. Sophie Bournonville และครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับน ้องๆ ที่โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี
 สุขสันต์วันเกิด
 HATW กลุ่มมือขยันข้ามทวีปร่วมกับดวงประทีป และชาวชุมชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound