>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • SHIZUOKAKEN VOLUNTEER KYOKAI กับเด็กๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 

SHIZUOKAKEN VOLUNTEER KYOKAI กับเด็กๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี

|

วันที่  24 – 29   ธันวาคม  2553   โดยคุณครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม   รองประธานมูลนิธิดวงปะทีป   หัวหน้าโครงการฯ  เจ้าหน้าที่  เด็กและเยาวชน  โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่  ศูนย์กาญจนบุรี  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ SHIZUOKAKEN  VOLUNTEER  KYOKAI    นักเรียนมัธยมปลายจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน  10  คน    โดยในแต่ละวันคณะผู้มาเยือนจะต้องทำกิจกรรมเช่นเดียวกับเด็กในโครงการ อาทิ การทำเกษตร การทำเบอร์เกอรี่ การทำส.ค.ส. การเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา   การทำอาหารญี่ปุ่น การทำปุ๋ยชีวภาพ การทอเสื่อ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 วันกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ได้สร้างความประทับใจให้คณะที่มาเยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง
                                             
 

        


วันที่ : 04/09/2561

อ่าน 1389 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนเกรด 4 จากConcordian International School ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว
 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย
 ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 งานครบรอบ 40 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound