>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • "เด็กไทยวันนี้ขอเป็นหนูดีของค รอบครัว" เริ่มจากวันเด็กปีนี้
 

"เด็กไทยวันนี้ขอเป็นหนูดีของครอบครัว" เริ่มจากวันเด็กปีนี้

|

          วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 มูลนิธิดวงประทีปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ตั้งแต่เวลา 8.00—14.00 น. เป็นประจำทุกปี ในหัวข้อ “เด็กไทยวันนี้ขอเป็นหนูดีของครอบครัว” เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีโอกาสแสดงความดี กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูก ที่ควร โดยนำกิจกรรมมาเป็นสื่อและรับของขวัญที่ผู้ใหญ่ใจดีได้มอบให้ โดยในวันเด็กปีนี้มีเด็กทยอยเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้ากว่า 1,500 คน ในปีนี้ยังอบอุ่นไปด้วยอาสาสมัครจากน้องๆ นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ที่มาช่วยงานอย่างขะมักเขม้น และผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านที่อดกล่าวถึงไม่ได้คือ อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมาก็ได้นำเสื้อกีฬามามอบเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ด้วยตัวท่านเอง นอกจากนี้ ศ.นพ. สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านซึ่งต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่มิได้เอยนาม ไว้ ณ ที่นี้ก็มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น  
                                                                             


       เมื่อพิธีเปิดเริ่มขึ้น เด็กๆ ก็เริ่มหนาตามากขึ้น คุณครูประทีป กรรมการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน คุณวีรโชติ พรสมหมาย อดีตนายกสมาคมสโมสรโรตารี่พระนคร ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการมูลนิธิ
ดวงประทีป ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดงาน ตลอดทั้งวันเด็กๆ ที่มาร่วมงานต่างแยกย้ายเล่นเกมตามฐานต่างๆ จนเวลาล่วงเลยใกล้ที่จะปิดงานแต่เด็กๆ ก็ยังไม่บางตา ยังคงหนาแน่นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเสียงตบมือของเด็กที่ชื่นชอบการแสดงบนเวที โดยเฉพาะการเต้นฮูลาฮูบของน้องเกรส อายุ 2.8 ปี ที่สามารถเรียกรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก 
           
        วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่มูลนิธิดวงประทีปจัดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่ก็สร้างความสุขไม่น้อยให้กับเด็กๆ ในชุมชนแออัดที่ผู้ปกครองไม่สามารถพาพวกเขาออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้ เนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยพวกเราคณะเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกมี ความสุข อิ่มเอิบใจที่เห็นรอยยิ้มของพวกเด็ก และมีความสุขที่ได้เป็นสื่อเชื่อมความรัก ความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีต่อเด็กๆ ในชุมชนแออัดและเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชนที่ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี,ศูนย์ชุมพร และเด็กๆ ในโครงการฟื้นฟูพื้นที่ธรณีพิบัติ จังหวัดพังงา อีกทั้งเด็กๆ ในชุมชนรอบข้างอีกกว่า 20 ชุมชนที่ได้รับมอบความสุขนี้อย่างทั่วถึงในนามของคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนขอกราบ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง และขอพลังแห่งความสุขที่เด็กๆ ได้รับจงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ 

 
   


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 734 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมคอมพิวเตอร์รุ่น 2
 คณะครูอนุบาลศึกษาดูงาน
 พิธีไห้วครู กับเด็ก 2 โครงการฯ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 มหกรรมรวมพลคนรักละครหุ่นและนิทาน จังหวัดนครราชสีมา
 มอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชนแ ฟลต23-24
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound