>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • บินลัดฟ้ามาปั่นจักรยาน ภาค 2
 

บินลัดฟ้ามาปั่นจักรยาน ภาค 2

|

       
     อีกครั้งกับการบินลัดฟ้ามาปั่นจักรยานของคณะ Hands Across The Water นำโดย Mr. Peter Baines และคณะอีก 35 คน ที่มีความตั้งใจบินจากประเทศออสเตเรียเพื่อมาปั่นจักรยานจากจังหวัดเพชรบุรี ถึงจังหวัดพังงา  เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารบ้านพักที่บ้านน้ำเค็ม  โดยอาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม หอหลบภัย บ้านพักให้กับเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลในย่ามที่ผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพหลายวัน ไม่มีใครดูแลเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีเด็กๆ ที่กำพร้าพ่อแม่จากเหตุการณ์สึนามิ  ซึ่งการมาครั้งนี้นับว่าเป็นการมาครั้งที่ 2 หลังจากเมื่อวันที่ 4 - 1 3 มกราคม ที่ผ่านมา
      
   หลังจากที่คณะมาถึงก็ได้มาเยี่ยมชาวบ้านที่ชุมชนแออัด ฟังการบรรยายสภาพและปัญหาของชุมชนจากคุณครูประทีป กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ หลังจากนั้น ศ.นพ.สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในพิธีต้อนรับ และ Mr. Peter Baines ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนะนำคณะที่มา เด็กๆ และเยาวชนร่วมแสดงบนเวที และหนึ่งในความประทับใจของผู้ที่เข้าร่วมงานก็คือ เยาวชนจากคณะฯ ได้ขอแต่งองค์ทรงเครื่องขึ้นเวทีรำไทยเป็นครั้งแรกด้วยความตั้งใจและชื่นชอบ ในวัฒนธรรมไทย (17/01/2554)


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 909 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่ดวงประทีป
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพร นักพัฒนารุ่นใหม่
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound