>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อาจารย์ Ayari และ อาจารย์ Okui สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2554
 

อาจารย์ Ayari และ อาจารย์ Okui สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2554

|   
      
   ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 –วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2554 คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป และคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิดวงประทีป ให้การต้อนรับ อาจารย์ Ayari และอาจารย์ Okui สามี  ผู้อุปการะคุณแก่มูลนิธิดวงประทีป มายาวนาน ในการมาครั้งนี้ทางอาจารย์สอนวิธีการทำเบเกอร์รี่ให้กับเยาวชนหญิง ศูนย์กาญจนบุรี เพื่อฝึกทักษะการทำขนมให้มีความชำนาญ พร้อมทั้งสอนเทคนิคใหม่ๆ ในการทำขนม เช่น เค้กแยมมะม่วง, เค้กกล้วยหอม แยมโรล อีกทั้งได้นำเยาวชนไปร่วมงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับที่งานเกษตรเจี๋ยไต๋แฟร์ จ.กาญจนบุรี พร้อมกันนี้ได้ยังได้มอบ วัตถุดิบ ในการทำเบเกอร์รี่ เช่น แป้งทำขนม น้ำตาล ไข่ เป็นต้น ให้กับทางโครงการฯ เพื่อเยาวชนจะได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือในการทำเบเกอร์รี่และเป็นรายได้ให้กับ เด็กและเยาวชนในโครงการต่อไปและยังมีของฝากสำหรับเด็กเละเยาวชนทุกครั้งที่ มาอีกด้วย ซึ่งในการมาทุกครั้งเด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ มีความสุข และสนุกสนานเป็นอย่างมากพร้อมทั้งรอคอยให้อาจารย์มาแบบนี้ทุกๆปี
                                                                                    

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 821 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รื้อและสร้างบ้านใหม่ให้คนยากไร้
 น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
 ขอเชิญร่วมคอนเสิร์คการกุศล "ใจถึงใจ สู่ผู้ประสบภัยไทย-ญี่ปุ่น" Heart to Heart Slum Concert
 พลังน้ำใจของคนยากไร้ในชุมชนร่ว มเป็นธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่. ...ชาวเฮติ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound